Nolosha Cusub
Skip Navigation LinksHoyga > Maqal/Muuqaal > Duruus > Abuurista ilaa Masiixa Qof kale u dir Boggan iimayl ugu dir saaxiib  
Abuurista ilaa Masiixa


Si aad u soo dejisato faylka, dhanka midig ka riix falaar-wadaha ( mawska kombiyuutarkaaga), dabadeednna guji 'Save Target' si ay kuugu furanto meel aad kombiyuutarkaaga dhexdiisa ugu soo dejin karto ood ugu kaydsato faylka."55 Dhimashoy, meeday libtaadii? Dhimashoy, meeday micidaadii?
56 Micida dhimashadu waa dembiga, oo xoogga dembiguna waa sharciga.
57 Laakiin Ilaah baa mahad leh kan libta inagu siiya Rabbigeenna Ciise Masiix.
58 Sidaa daraaddeed, walaalahaygii aan jeclahayow, noqda kuwa adag, oo aan dhaqaaqayn, oo had iyo goorba shuqulka Rabbiga si aad ah u sameeya, idinkoo og hawshiinnu inayan khasaare ahayn xagga Rabbiga."

Warqaddii 1aad ee rasuul Bawlos u qoray dadka Korintos 15