Skip Navigation LinksHoyga > Qoraal > Kaydka Qormooyinkii Hore ee Hoyga

Skip Navigation LinksKaydka Qormooyinkii Hore ee HoygaEEBBE SI GAAR AH AYUU ISUGU MUUJINAYAA MUUSE ISAGOO XASUUSINAYA AXDIGA
Ballamada Eebbe | 9/7/2014

Badanaa afafka ay dadku ku hadlaan waxa jira magacyo badan oo Ilaahay loogu yeedho. Tusaale ahaan afka Soomaaliga, waxa aynu adeegsan karnaa Ilaahay ama Eebbe ama Rabbi ama Mawlaha. Magacyadani waxay markaa tilmaamaan dhinacyo ka mid ah sifooyinka ama dabeecadda Ilaah.

Kitaabka 2aad ee Tawreedda nebi Muuse oo la yiraahdo Baxniintii 6,  Eebbe wuxuu adeegihiisii Muuse ahaa ugu keenayaa farriin gaar ah:
1 Markaasaa Rabbigu wuxuu Muuse ku yidhi, Haddaba waad arki doontaa waxaan ku samayn doono Fircoon, waayo, gacan xoog leh buu ku sii dayn doonaa iyaga, oo gacan xoog leh buu dhulkiisa kaga eryi doonaa. 2 Markaasaa Ilaah wuxuu la hadlay Muuse oo ku yidhi, Anigu waxaan ahay Rabbiga, 3 oo waxaan ugu muuqday Ibraahim, iyo Isxaaq, iyo Yacquub, sidii Ilaaha Qaadirka ah, laakiinse magacayga ah RABBI iguma ay aqoonin.”

Ereyga asalkiisu yahay Cibraaniga ee u taagan “Yahweh” waxa afafka Carabiga iyo Soomaaliga lagu tarjumay “RABBI”. Ilaah wuxuu Muuse u sheegay inuu facyadii hore ee Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub isu muujiyay isagoo adeegsanaya magaciisa ah “Ilaaha Qaadirka ah” oo afka Cibraaniga ku ah “El-Shadaay”. Si kastaba ha noqotee, waqtigan taariikhda ka midka ah ee muhiimka ah, Ilaah si dheeri ah ayuu isugu muujiyay Muuse. Magaca “Yahweh” waxa uu ahaa mid macno gaar ah ku leh axdiga Ilaaha bixin doonay reer binu Israa’iil.

Ilaah wuxuu Muuse xasuusinayaa axdigu 400 sano ka hor la dhigtay Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub:
 “4 Oo weliba axdigaygii waan la dhigtay iyaga inaan siiyo dalka reer Kancaan oo ah dalkii geeddinimadooda oo ay qariibka ku ahaayeen. 5 Oo weliba waxaan maqlay cabaadka reer binu Israa'iil oo Masriyiintu addoonsiga ku sii hayaan, oo axdigaygii baan xusuustay. 6 Haddaba waxaad reer binu Israa'iil ku tidhaahdaa, Anigu waxaan ahay Rabbiga, oo waan idinka soo bixin doonaa culaabta Masriyiintu idinku hoos hayaan, waanan idinka xorayn doonaa addoonsigooda, waanan idinku furan doonaa gacan fidsan iyo xukummo waaweyn, 7 oo waxaan idiin qaadan doonaa dad ahaan, oo aan idiin noqon doonaa Ilaah, oo waxaad ogaan doontaan inaan anigu ahay Rabbiga Ilaahiinna ah oo idinka bixinaya culaabtii Masriyiinta. 8 Oo waxaan idin geeyn doonaa dalkii aan ku dhaartay inaan siiyo Ibraahim, iyo Isxaaq, iyo Yacquub, oo idinkaan dhaxal ahaan idiin siin doonaa. Anigu waxaan ahay Rabbiga. 9 Muusena sidaasuu reer binu Israa'iil ula hadlay, laakiinse ma ayan maqlin Muuse, caloolxumadooda iyo addoonsiga aan looga tudhayn aawadood.” 

Haddaba, maxay aayadahani innooga sheegayaan Ilaah? Ilaahay muu adeegsanin Qaadirnimadiisa oo kaliya, balse sidoo kale wuxuu doonayaa inuu xidhiidh shakhsi-ahaaneed la yeesho aadanaha. Sidaas la ajligeed, wuxuu sameeyay axdi oo hadiyo jeerna wuxuu dhowrayaa axdiga ballanqaadyadiisa. Waxay middani aasaas u tahay rumaysadkeenna iyo rajadeenna. Eebbe reer binu Israa’iil kamuu samatabixinin oo keliya addoonsigii Masar, waxa kale oo uu dhowray ballanqaadkiisa ah inuu aadanaha ka badbaadiyo addoonsiga ay ku hayaan denbiga iyo Shaydaanku.

Ma jeceshahay inaad daawato filin ku saabsan shaqadii Muuse? [Wuxuu ku baxayaa af-Carabi waxaanu leeyahay qoraal-hoosaad Ingiriisi ah].
Halkan guji,  kadibna, dooro 6. Taariikhdii Nebi MuuseBishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (Google+)