Nolosha Cusub
Skip Navigation LinksHoyga > Qoraal > Aqoondirsad Qof kale u dir Boggan iimayl ugu dir saaxiib  

Aqoondirsad

Walaalayaal fadlan, bal ka yar fikira taladan. ...taxanaha kowaad oo ah Ilaah Keliya iyo Jid Keliya waxaa loogu talaggalay kuwa doonaya horudhaca iimaanka Masiixiyada.

Waxaa fiican inaad taxanahaas dhammaystiratid si aad u billaabato taxanaha labaad oo la yiraahdo Wixii aan ka maqalnay nebiyada. Waxaannu walaal ku leenahay, Eebbe ha ku hoggaamiyo, hana ku siiyo iftiin iyo garwaaqsi marka aad la socoto waxbarashadaas.


 “17 Laakiinse Rabbigu wuxuu u naxariistaa kuwa isaga ka cabsada weligiis iyo weligiisba,  
Oo xaqnimadiisuna waxay la jirtaa carruurta carruurteeda,
18 Kuwaas oo ah kuwa axdigiisa xajiya
 Iyo kuwa amarradiisa xusuusta oo wada yeela.”
Sabuurka 103:17-18