Nolosha Cusub
Skip Navigation LinksHoyga > Qoraal > Aqoondirsad Qof kale u dir Boggan iimayl ugu dir saaxiib  

Aqoondirsad

Walaalayaal fadlan, bal ka yar fikira taladan. ...taxanaha kowaad oo ah Ilaah Keliya iyo Jid Keliya waxaa loogu talaggalay kuwa doonaya horudhaca iimaanka Masiixiyada.

Waxaa fiican inaad taxanahaas dhammaystiratid si aad u billaabato taxanaha labaad oo la yiraahdo Wixii aan ka maqalnay nebiyada. Waxaannu walaal ku leenahay, Eebbe ha ku hoggaamiyo, hana ku siiyo iftiin iyo garwaaqsi marka aad la socoto waxbarashadaas.


"55 Dhimashoy, meeday libtaadii? Dhimashoy, meeday micidaadii?
56 Micida dhimashadu waa dembiga, oo xoogga dembiguna waa sharciga.
57 Laakiin Ilaah baa mahad leh kan libta inagu siiya Rabbigeenna Ciise Masiix.
58 Sidaa daraaddeed, walaalahaygii aan jeclahayow, noqda kuwa adag, oo aan dhaqaaqayn, oo had iyo goorba shuqulka Rabbiga si aad ah u sameeya, idinkoo og hawshiinnu inayan khasaare ahayn xagga Rabbiga."

Warqaddii 1aad ee rasuul Bawlos u qoray dadka Korintos 15