Nolosha Cusub
Skip Navigation LinksHoyga > Qoraal > Aqoondirsad > Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada Qof kale u dir Boggan iimayl ugu dir saaxiib  


Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada
Hordhac
Casharka 1aad - Nuux -- Wuxuu Sameeyey Sidii Ilaah ku Amray
Casharka 2aad - Ibraahim -- Wuxuu Ahaa Saaxiibkii Ilaah
Casharka 3aad - Yuusuf -- Wuxuu Muujiyey Jacaylka Ilaah
Casharka 4aad - Muuse -- Wuxuu Helay Erayga Eebbe
Casharka 5aad - Daa'uud -- Wuu Toobadkeenay Waana la Cafiyey
Casharka 6aad - Ishaacyaah -- Wuxuu Horey u Sii Sheegay Badbaado
Casharka 7aad - Yooxanaa Baabtiisaha -- Wuxuu Xaqiijiyey Waaqdhaaca Kaamilka Ah
Casharka 8aad - Ciise -- Wuxuu Dadka u Muujiyey Ilaah

Sidee ayaa Ilaah ugu yeedhay nebiyadii, oo u hoggaamiyey iyaga si ay banii-aadanka oo dhan u barakeeyaan?

Sidee ayaad Ilaah ku ogaan kartaa oo aad doonistiisa u samayn kartaa sidii nebiyaduba u sameeyeen?

Koorsadan Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada waxay ka hadlaysaa isbeddelkii iyo waaya’aragnimadii ay soo martay nolosha sideed ka mid ah nebiyadii Ilaah. Haddii aad si taxaddar leh u baratid koorsadan, una adeecdid erayadii nebiyada, waxay kugu caawin doontaa oo aad ogaan doontaa sidii aad Ilaah ugu hoggaansami lahayd.


"55 Dhimashoy, meeday libtaadii? Dhimashoy, meeday micidaadii?
56 Micida dhimashadu waa dembiga, oo xoogga dembiguna waa sharciga.
57 Laakiin Ilaah baa mahad leh kan libta inagu siiya Rabbigeenna Ciise Masiix.
58 Sidaa daraaddeed, walaalahaygii aan jeclahayow, noqda kuwa adag, oo aan dhaqaaqayn, oo had iyo goorba shuqulka Rabbiga si aad ah u sameeya, idinkoo og hawshiinnu inayan khasaare ahayn xagga Rabbiga."

Warqaddii 1aad ee rasuul Bawlos u qoray dadka Korintos 15