Nolosha Cusub
Skip Navigation LinksHoyga > Qoraal > Aqoondirsad > Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada Qof kale u dir Boggan iimayl ugu dir saaxiib  


Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada
Hordhac
Casharka 1aad - Nuux -- Wuxuu Sameeyey Sidii Ilaah ku Amray
Casharka 2aad - Ibraahim -- Wuxuu Ahaa Saaxiibkii Ilaah
Casharka 3aad - Yuusuf -- Wuxuu Muujiyey Jacaylka Ilaah
Casharka 4aad - Muuse -- Wuxuu Helay Erayga Eebbe
Casharka 5aad - Daa'uud -- Wuu Toobadkeenay Waana la Cafiyey
Casharka 6aad - Ishaacyaah -- Wuxuu Horey u Sii Sheegay Badbaado
Casharka 7aad - Yooxanaa Baabtiisaha -- Wuxuu Xaqiijiyey Waaqdhaaca Kaamilka Ah
Casharka 8aad - Ciise -- Wuxuu Dadka u Muujiyey Ilaah

Sidee ayaa Ilaah ugu yeedhay nebiyadii, oo u hoggaamiyey iyaga si ay banii-aadanka oo dhan u barakeeyaan?

Sidee ayaad Ilaah ku ogaan kartaa oo aad doonistiisa u samayn kartaa sidii nebiyaduba u sameeyeen?

Koorsadan Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada waxay ka hadlaysaa isbeddelkii iyo waaya’aragnimadii ay soo martay nolosha sideed ka mid ah nebiyadii Ilaah. Haddii aad si taxaddar leh u baratid koorsadan, una adeecdid erayadii nebiyada, waxay kugu caawin doontaa oo aad ogaan doontaa sidii aad Ilaah ugu hoggaansami lahayd.


“62 Markaasaa wadaadkii sare istaagay oo ku yidhi, Miyaanad waxba ka jawaabayn? Kuwanu waxay kugu marag furayaan waa maxay?
 63 Laakiin Ciise waa iska aamusay. Kolkaasaa wadaadkii sare wuxuu ku yidhi, Ilaaha nool ayaan kugu dhaarinayaa ee noo sheeg inaad tahay Masiixa oo ah Wiilka Ilaah, iyo in kale.
 64 Ciise ayaa ku yidhi, Waad tidhi. Hase ahaatee waxaan idinku leeyahay, Hadda dabadeed waxaad arki doontaan Wiilka Aadanaha oo fadhiya midigta xoogga Ilaah oo ku imanaya daruuraha cirka.
 65 Markaasaa wadaadkii sare dharkiisii jeexjeexay isagoo leh, Wuu caytamay. Maxaynu markhaatiyaal weli ugu baahan nahay? Bal eega, haddeer waad maqasheen caytanka.
 66 Maxay idinla tahay? Way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen, Wuxuu istaahilaa dhimasho.
 67 Markaasay wejiga kaga candhuufeen oo garaaceen. Qaarna waa dharbaaxeen,
 68 oo waxay ku yidhaahdeen, Noo sheeg, Masiixow. Yuu yahay kan kugu dhuftay?”
Injiilka sida Matayos u qoray 26