Skip Navigation LinksHoyga > Qoraal > Aqoondirsad > Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada

Skip Navigation LinksWixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada


Hordhac
Casharka 1aad - Nuux -- Wuxuu Sameeyey Sidii Ilaah ku Amray
Casharka 2aad - Ibraahim -- Wuxuu Ahaa Saaxiibkii Ilaah
Casharka 3aad - Yuusuf -- Wuxuu Muujiyey Jacaylka Ilaah
Casharka 4aad - Muuse -- Wuxuu Helay Erayga Eebbe
Casharka 5aad - Daa'uud -- Wuu Toobadkeenay Waana la Cafiyey
Casharka 6aad - Ishaacyaah -- Wuxuu Horey u Sii Sheegay Badbaado
Casharka 7aad - Yooxanaa Baabtiisaha -- Wuxuu Xaqiijiyey Waaqdhaaca Kaamilka Ah
Casharka 8aad - Ciise -- Wuxuu Dadka u Muujiyey Ilaah

Sidee ayaa Ilaah ugu yeedhay nebiyadii, oo u hoggaamiyey iyaga si ay banii-aadanka oo dhan u barakeeyaan?

Sidee ayaad Ilaah ku ogaan kartaa oo aad doonistiisa u samayn kartaa sidii nebiyaduba u sameeyeen?

Koorsadan Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada waxay ka hadlaysaa isbeddelkii iyo waaya’aragnimadii ay soo martay nolosha sideed ka mid ah nebiyadii Ilaah. Haddii aad si taxaddar leh u baratid koorsadan, una adeecdid erayadii nebiyada, waxay kugu caawin doontaa oo aad ogaan doontaa sidii aad Ilaah ugu hoggaansami lahayd.


Hosted by WinHost    |    © 2018 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (Google+)