" Bal eega, Sayidka ka cabsashadiisa ayaa xigmad ah,
Oo in sharka laga fogaadona waa waxgarasho."

Kitaabka nebi Ayuub 28:28


Hosted by WinHost    |    © 2018 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (Google+)