Skip Navigation LinksHoyga > Kitaabka Quduuska Ah > Axdigii Hore

Skip Navigation LinksAxdigii Hore

Kitaabka Quduuska ah wuxuu ka kooban yahay 66 kitaab, 39 waa Axdigii Hore. Kitaabadii Axdigii Hore oo dhammi way isla xiriiraan oo isku duuban yihiin. Sayid Ciise Masiix wuxuu si bayaan ah ugu sheegay xertiisii oo innagana maanta ina saamaynaya, in Axdigii Hore ku saabsan yahay isaga iyo imaanshihiisa iyo hawshiisa. Axdigii Hore waa Eebbe oo hadlaya, marka la soo koobana wuxuu ka hadlayaa oo uu ku saabsan yahay Masiixa. Axdigii Hore waxaa kale oo loogu yeeraa, is muujintii Ilaah isku muujiyey Masiixa. Kitaabkaas oo ka kooban: taariikh, qasiidooyin, waxyi iyo Ilaah ammaan. Haddii aad doonaysid inaad garato sida Ilaah isugu muujiyey Masiixa waa inaad Axdigii Hore si taxaddar leh u baratid.


Axdigii Hore wuxuu leeyahay afar qaybood:

Skip Navigation Links.
Hosted by WinHost    |    © 2019 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (SoundCloud)