Skip Navigation LinksHoyga > Maqal/Muuqaal > Qasiidooyin > Qasiidooyin Bishaaro Ah - 1

Skip Navigation LinksQasiidooyin Bishaaro Ah - 1

Waa 9 qasiido oo xul ah oo la duubay magaalada Nayroobi sannadkii 1992kii.  Habka waa sida qaraamiga oo kale, kaban iyo laba cod.


1 
Maanta Noo Miciin   
Maanta noo miciin! 
Maanta noo miciin!
Maanta noo miciin!
Maanta noo miciin!

1.  Masiixeennii  weynaa,
Mowlaheennu  doortayow !

2.  Maryan kay xambaartow ,
madigii  Ilaahow!

2.  Midkii noo dhintow,
dembigeenna qaadow!

3. Meel kastoo aan joognoo,
magacaagaan ammaannaa.

5.  Murug  waa na daysoo ,
mowd  ka baqi maynoo.

6.  Magacaagaa sarreeyoo ,
meel walba laga ammaanaa.

7.  Masiixiyiinta  oo idil ,
kii ay mahadiyeenow

8.  Mowlihii na uuntaa,
magac weyn ku siiyoo; Midigtiisa joogtaa.2 
Baaqiga Eebbow, Dunida Beeray   
Baaqiga Eebbow dunida beeray;
Ballan kuu sheegay,
ka baaqan  maayo.

1.  Buuraha  korkooda haddaan bil joogo,
barafku  i garaacana ,
beenbeenin  maayo
Badbaadshahayga.

2.  Boqol sano haddaan ban  joogo,
beer  iyo xooliyo 
bilcaanba  waayana ,
beenbeenin maayo
Badbaadshahayga.

3.  Haddii lay bireeyo ,
bad laygu tuuro,
bur  layla dhacana ,
beenbeenin maayo
Badbaadshahayga!

4.  Haddii aan baahdo,
beesa  aan waayo,
beenbeenin maayo 
Badbaashahayga!

5.  Bugtaa  i haysay,
beerkay i xanuunjin,
Isagaa i baanto ,
iga bogsiiya,
beenbeenin maayo
Badbaashahayga.

6. Baaqiga Eebbow dunida beeray;
Ballan kuu sheegay
ka baaqan maayo.
3 
Alxamdulillah   
1.  Alxamdulilah, Alxamdulilah,
 Alxamdulilah dhiigga aawadiis!
Alxamdulilah, Alxamdulilah,
dhiiga Ciise aawadiis.
Alxamdulilah, Alxamdulilah,

2.  Alxamdulilah nuurka aawadiis!
 Alxamdulilah, Axamdulilah,
nuurka Ciise aawadiis!

3.  Alxamdulilah, Alxamdulilah,
Alxamdulilah, xoogga aawadiis!
Alxamdulilah, Alxamdulilah,
xoogga Ciise aawadiis!

4.  Dhiigga Ciise waa laygu furay.
 Dhiigga Ciise ayaa laygu iibshay. 
 Alxamdulilah, Alxamulilah,
 dhiigga Ciise aawadiis!

5. Dembidhaafka waa lay siiyey;
 Qalbi cusub waan helay.
 Alxamdulilah, Alxamdulilah 
 dembidhaafka aawadiis.
4 
Magaciis Baraka Leh   
Magaciis baraka  leh,
Magaciis baraka leh,
Magaciis baraka leh, Rabbiga.

Magaciis baraka leh,
Magaciis baraka leh,
Magaciis baraka leh, Rabbiga.
5 
Goortuu Yimaado   
Goortuu yimaado, oo yimaado,
inuu qaado dadkiisa;
kuwa qoduusan oo nadiifsan oo
lagu mayray dhiigiisa;
Sida xiddig bay u nuurayaan.
Waa warkiisa jannada!
Farxad badan buu na siiyey -
nolol daa’imisaa.
6 
Xoog Buu Leeyahay   
1. Xoog  buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay -
dhiigga Ciise Masiix.
Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay -
dhiigga Ciise Masiix.

2. Shayddaan  waa nacayaa; 
Shayddaan waa nacayaa; 
Shayddaan waa nacayaa -
dhiigga  Ciise Masiix.
Shayddaan waa nacayaa;
Shayddaan waa nacayaa;
Shayddaan waa nacayaa -
dhiigga Ciise Masiix.

3. Waan jecelahay;
Waan ammaanayaa;
Waan weynaynayaa -
dhiigga Ciise Masiix.
Waan aamminayaa;
Waan sarraysiinayaa;
Waan aqbalayaa  -
dhiigga Ciise Masiix.

4. Xoog buu leeyahay;
 Xoog buu leeyahay;
 Xoog buu leeyahay -
 dhiigga Ciise Masiix.
 Xoog buu leeyahay;
 Xoog buu leeyahay;
 Xoog buu leeyahay -
 dhiigga Ciise Masiix.7 
Waxaan Ahay Dembiile   
1.  Waxaan ahay - dembiile,
waxaan ahay - dembiile.
Dunuubtii  aan falay  baa …
dunuubtii aan falay baa …
… daraaddeed, laguugu qodbay iskutallaabtee.
… daraaddeed, laguugu qodbay iskutallaabtee.

2. Waxaan ahay – dembiile
Waxaan ahay - dembiile.
Dulmigaan  samey  baa…
Dulmigaan samey baa …
… daraaddiis laguugu qodbay iskutallaabtee.
… daraaddiis laguugu qodbay iskutallaabtee.

3. Waxaan helay - dembidhaafka,
waxaan helay - dembidhaafka.
Nolol daa'ima inaan helo …
nolol daa'ima inaan helo …
… daraaddeed laguugu qodbay iskutallaabtee.
… daraaddeed laguugu qodbay iskutallaabtee.
 
4. Waxaan ahay - adeegahaaga.
Waxaan ahay - adeegahaaga.
Dembidhaafka inaad i siisaa …
Dembidhaafka inaad i siisaa …
… daraaddeed  laguugu qodbay iskutallaabtee.
… daraaddeed  laguugu qodbay iskutallaabtee.
8 
Ciise Kiristoos Waan Aamminay   
Bixiyahayga  Ciise buu yahay;
Badbaadiyahayga  oo fiican.
Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.

1. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Magaciisa waan ammaanaa ,
Dhiiggiisana  waan aqbalay.

2. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Gacmihiisa  waa loo qodbay
xumaantaydii  aan falay.

3. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Kii ii dhintay daraaddayba.
Kii ka kacay kuwii dhintay.

4. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Dembidhaafka  waan ka helay;
Carotirka  buu yahay.

5. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
 Jacaylkiisa waa i galay;
 Caasinnimo  wayga saaray.

 6. Ciise Kiristoos waan aamminay;
 Imminka waan raacayaa.
 Mugdigayga waa dhammaaday;
 Iftiinkiisa waa i gaaray.

7.  Ciise Kiristoos waan aamminay;
 Imminka waan raacayaa.
 Wuu i furay, wayga furay;
 Shakigaygii  wayga furay. 

8.  Ciise Kiristoos waan aamminay;
 Imminka waan raacayaa.
 Dembigayga wayga saaray;
 Qalbi cusub wuu i siiyey.
 
9.  Ciise Kiristoos waan aamminay;
 Imminka waan raacayaa.
 Ballankiisa  waan rumeeyey,
 Ruuxiisiina waa i galay.

10.  Ciise Kiristoos waan aamminay;
 Imminka waan raacayaa.
 Wuxuu joogaa qalbigayga,
 Gudihiisa wuu ku jiraa.

11.  Ciise Kiristoos waan aamminay;
 Imminka waan raacayaa.
 Dhimashada ka biqi maayo,
 sakaraadka  ka cabsan maayo.

12.  Ciise Kiristoos waan aamminay;
  Imminka waan raacayaa.
  Waxaan goostay  inaan raaco;
 Fakiskayga  buu yahay.
9 
Adigaa Iftiinkayga Ah   
1. Adigaa iftiinkayga  Ciise Masiix.
La'aantaaduna waa ii gudcuree.
… ii gudcuree.
… ii gudcuree. 
La'aantaaduna waa ii gudcuree.

2. Adigaa i badbaadinaya  ee;
La'aantaaduna waa ii  dhimashee.
… ii dhimashee;
… ii dhimashee.
La'aantaaduna waa ii dhimashee.

3. Adigaa i hoggaaminaya  ee;
La'aantaaduna waan habaabayaa. 
Habaabayaa, habaabayaa! 
La'aantaaduna waan habaabayaa.

4. Adigaa i gargaarahaya  ee;
La'aantaaduna waan go'ahayaa.
Go'ahayaa, go'ahayaa!
La'aantaaduna waan go'ahayaa.

5. Adigaa i kaalmaynahaya  ee;
La'aantaaduna waan kufahayaa.
Kufahayaa, kufahayaa!
La'aantaaduna waan kufahayaa.

6. Adigaa i caawimahaya  ee;
 La'aantaaduna waan cidloobayaa.
Cidloobayaa, cidloobayaa!
La'aantaaduna waan  cidloobayaa.

Si aad u soo dejisato faylka, dhanka midig ka riix falaar-wadaha ( mawska kombiyuutarkaaga), dabadeednna guji 'Save Target' si ay kuugu furanto meel aad kombiyuutarkaaga dhexdiisa ugu soo dejin karto ood ugu kaydsato faylka.Hosted by WinHost    |    © 2019 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (SoundCloud)