Skip Navigation LinksHoyga > Qoraal > Aqoondirsad > Ilaah Keliya Iyo Jid Keliya

Skip Navigation LinksIlaah Keliya Iyo Jid Keliya


Skip Navigation Links.
Barta wax ku saabsan Ilaah iyo jidkiisa. Waxaanad ka barataan 12 kan dersi oo laga soo qaaday Kitaabkiisa.

"...Rabbiga Ilaaheenna ahu waa Rabbi keliya."
Kitaabkii shanaad ee nebi Muuse oo la yimahdo Sharciga Kunoqoshadiisa 6:4

"Mid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay, ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno."
Falimaha Rasuullada 4:12


Hosted by WinHost    |    © 2019 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (SoundCloud)