Skip Navigation LinksHoyga > Kitaabka Quduuska Ah > Axdiga Cusub > Waraaqihii rasuul Bawlos qoray

Skip Navigation LinksWaraaqihii rasuul Bawlos qoray

Waa 13 warqadood, waxaana la yidhaahdaa Rooma, 1 Korintos & 2 Korintos, Galatiya, Efesos, Filiboy, Kolosay, 1 Tesaloniika & 2 Tesaloniika, 1 Timoteyos & 2 Timoteyos, Tiitos, iyo Filemon. Intaba isaga ayaa Ilaah u adeegsaday si uu u qoro, wuuna qoray isaga oo Ilaahay hoggaankiisa ku qoray. Rasuul Bawlos meelo badan ayuu kiniisado ka sameeyey. Ciise Masiix wuxuu si xoog leh u adeegsaday Bawlos, wuxuuna wacdiyay akhbaarta wanaagsan taas oo Boqortooyada Masiixa midho badan u dhalisay, dad badan ayaana Masiixa u yimid oo isku dhiibay wacdiga Bowlos aawadiis, xataa Yurub dhexdeeda dad badan ayaa Masiixiyoobay. Hase ahaatee, Bawlos meel keliya waqti dheer ma joogi karin, sidaas darteed wuxuu kiniisadaha u magacaabi jiray waayeelo ama hoggaamiyayaal (Tiitos 1:5). Kiniisadahaas cusubi waxay mar kasta u baahnaayeen waxbarid, waana taas waxa Ciise Masiix u soo marin jiray Bawlos ee soo gaadhi jiray ururada kiniisadaha iyagoo waraaqo ku xardhan, Wuxuu u digey kuwo ay dhici kartay inay qalloocshaan Injiilka runtiisa, sida ku xusan Galatiya 1:6-10. Ujeeddada waraaqahaasu waxay kala ahaayeen inuu dhiirrigaliyo kiniisadaha aad na u baro runta injiilka. Warqadaha loo qoray kiniisadii Tesaloniika ku taalay ayaa qoraal ahaan ugu horeeyay, kuwaas oo la qoray A.D.51kii. Bawlos warqaddiisa 2aad wuxuu Timoteyos u qoray wax yar ka hor intaan Bawlos dhiman. Isu geyn, Bawlos warqadihii uu qorey waxay ku qaadatay 17-18 sannadood. Marka laga hadlayo sida waraaqaha Bawlos Kitaabka Qoduuska ah ugu qoran yihiin, waxaa ugu horreeyey kuwa kiniisadaha qaarkood loo qoray, iyo kuwo afar ah oo loo qoray shakhsiyaad: labadii Timoteyos, Tiitos, iyo Filemon.

Warqadaha kiniisadaha loo qoray waxaa lagu aadiyey meelaha kala ah: Rooma, Korintos, Galatiya, Efesos, Filiboy, Kolosay, iyo Tesaloniika. Warqadahaas oo dhan isku mawduuc ayaa ku qoran, kaas oo lagu soo koobi karo hadalkii uu yiri Bawlos. Warqaddii Rasuul Bawlos u qoray dadkii Rooma 1:16,17: "Waayo, anigu injiilka ka xishoon maayo, maxaa yeelay, waa u xoogga Ilaah xagga badbaadinta ku alla kii rumaysta, marka hore Yuhuudda dabadeedna Griigta. Waayo, dhexdiisa waxaa laga muujiyaa xaqnimada Ilaah oo rumaysad ka timaadda, rumaysadna u socota, sida qoran, kii xaq ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa."


Hosted by WinHost    |    © 2019 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (SoundCloud)