Skip Navigation LinksQoraal > Aqoondirsad > Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada > Casharka 4aad - Muuse

Skip Navigation LinksCasharka 4aad - Muuse

Imtixaanka
1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  Imtixaanka

IMTIXAANKA CASHARKA

1. Ilaah wuxuu ugu yeeray Muuse si uu dadkiisa u samatabbixiyo, oo uu magaciisa dunida ugu muujiyo, iyo inuu2. Ilaah wuxuu u diyaariyey Muuse hawshiisa isagoo u muujiyey magaciisa, sharcigiisa iyo3. Waa waajibka iyo wanaagga qof kasta inuu dhegaysto Eebbe, akhriyo farriintiisa oo 34. Tawreedda ayaa waxaa laga ogaanayaa fikradda ah in sanam-caabudku5. Inkastoo Muuse uu jebiyey looxyadii Maragga ee hore, Ilaah hadalladiisii buu mar kale ku qoray looxyo kale, isagoo muujinayaRUN MISE BEEN

6. Ilaah wuxuu Muuse ugu yeerey si uu ugu dhiibo sharciga qoran, kaasoo caddaynaya dabeecaddiisa, awooddiisa, iyo sida loogu adeego.

7. Markii Eebbe ciqaabta u soo diray Fircoon, Muuse wuxuu ogaaday in sida keliya ee furasho lagu heli karo ay tahay in waddanka ay iskaga baxaan.


8. Tawreedda waxay si cad inoo bartaa in sanamku yahay muuqaal qofku ka sameeyo alwaax, dhagax, bir ama wax la mid ah oo la caabudo.


9. Erayga Eebbe si mucjiso leh baa loo soo dejiyey, oo si mucjiso lehna waa loo difaacay oo loo dhowray si Qorniinkeennu weli u ahaado muujin aan beddelmin oo Ilaah isugu muujiyey dadka, iyo hoggaaminteenna amarka leh ee inagu hanuunisa rumaysadka, adeegida iyo asluubta.


MEELAHA BANNAAN BUUXI

10. Erayga Eebbe ee aan ee Muuse noo soo maray waa sida codka Ilaah ee maanta inala hadlaya.


11. Tawreedda, taasoo ka hor jeedda sanam-caabudka, ayaa waxay muujinaysaa in wax waliba noqonayo haddii ay qaataan booska ama beddelka .


12. Ilaah wuxuu u cusboonaysiiyey barakada Axdigiisii ilaa iyo inta ay dadkiisa ka Isaga si daacadnimo leh.


13. Fahamka iyo addeecista Erayga Eebbe ayaa inoo keena ballanka .


14. Tawreedda waxay muujisaa runta ah in Ilaah yahay oo aynu mid kale jirin.


15. Markii masiibada dhimashada leh ay saamaysay dalka Masar, dadkii Eebbe waxaa dhimashadii lagaga soo furtay dhiiggii baraarka kaasoo ay waaqdhaac ahaan u bixiyeen iyagoo addeecaya .


Magacaaga oo dhan:
Cinwaanka Iimaylka:
Magaalada:
Waddanka:
Su'aal ama Ra'yi:
Lambaradan kuu muuqda ku dhex qor halkan:
Qaybta
1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  Imtixaanka


Hosted by WinHost    |    © 2019 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (SoundCloud)