Skip Navigation LinksQoraal > Aqoondirsad > Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada > Casharka 7aad - Yooxanaa Baabtiisaha

Skip Navigation LinksCasharka 7aad - Yooxanaa Baabtiisaha

Imtixaanka
1   |  2   |  3   |  4   |  Imtixaanka

IMTIXAANKA CASHARKA

1. Sidii qorshaha Ilaah ahaa Yooxanaa Baabtiisaha hawshiisu waxay ahayd inuu2. Yooxanaa wuxuu qayb muhiim ah ka geystay qorshaha Eebbe markuu soo koobay farriintii nebiyada; laakiin, farriintiisii ugu muhiimadda ballaarnayd waxay ku koobnayd3. Erayga Wanka ama Baraarka Ilaah baa xambaarsan fikradda ah in Ilaah u keenay xal joogta ah dembiyada dadka isagoo isticmaalaya4. Farriinta aynu ku arkayno nebiyada oo dhan waxaa weeye in5. Nebiyadu waxay wadaageen hal ulajeeddo oo midkeen walba la wadaagi karo iyaga waana: inay u go'een inayRUN MISE BEEN

6. Nebi Ishacyaah wuxuu sii-sheegay in Ilaah uu soo diri doono mid ogeysiiya dadka imaanshaha Bixiyaha, qofkaasuna waa nebi Yooxanaa Baabtiisaha.

7. Hawshii Yooxanaa waxay soo jiidatay dad yar, waayo wacdiskiisa wuxuu la mid ahaa kan hoggaamiyayaashii kale ee waqtigaas.


8. Yooxanaa Baabtiisaha wuxuu ka faallooday in Ilaah u sheegay inuu dadka xaqiijiyo in Ciise yahay muujintii la ballanqaaday, waa Bixiyaha e.


9. Ciise wuxuu si adag ugu canaantay Yooxanaa shakigiisii oo wuxuu caddayn u raadsaday Qorniinka si uu u caddeeyo inuu yahay Masiixa.


MEELAHA BANNAAN BUUXI

10. Hawshii Yooxanaa waxay ahayd inuu jidka Eebbe u diyaariyo si uu dadka muujiyo.

11. Ogeysiiskii Yooxanaa ee ku saabsanaa soo bixidda "Kii imanayey" ayaa ulajeeddadeedu ahayd in dadkii sugayey ogaadaan in wax-sii-sheegidihii la .

12. Yooxanaa Baabtiisaha Ciise dadkii u horkeenay sida isagoo ah si loo kaamilo wax-sii-sheegiddii Ishacyaah ee ahayd in mid imanayo si uu dembiyada iyo murugada dadka u qaado oo u keeno

13. Waa muhiim in Wanka Ilaah oo ah addoonkii silcayey ee lagu sheegay wax-sii-sheegiddii Ishacyaah uu u dhasho inuu isagoo noloshiisa u bixinaya madaxfurashada dembiyada banii-aadanka..

14. Ciise Masiix wuxuu ka jawaabay su'aashii Yooxanaa Baabtiisaha ee ku saabsanayd aqoonsigii Ciise Masiix, isagoo u hadlayey si qudheedu isu muujiso..

15. Markii Yooxanaa ogeysiinayey ama barayey dadka in Ciise Masiix yahay Wankii Ilaah, wuxuu xaqiijiyey hadalladii kale oo dhan, kuwaasoo hadlay isaga hortiis. .


Magacaaga oo dhan:
Cinwaanka Iimaylka:
Magaalada:
Waddanka:
Su'aal ama Ra'yi:
Lambaradan kuu muuqda ku dhex qor halkan:
Qaybta
1   |  2   |  3   |  4   |  Imtixaanka


Hosted by WinHost    |    © 2019 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (SoundCloud)