Skip Navigation LinksHoyga > Qoraal > Aqoondirsad

Skip Navigation LinksAqoondirsad

Walaalayaal fadlan, bal ka yar fikira taladan. ...taxanaha kowaad oo ah Ilaah Keliya iyo Jid Keliya waxaa loogu talaggalay kuwa doonaya horudhaca iimaanka Masiixiyada.

Waxaa fiican inaad taxanahaas dhammaystiratid si aad u billaabato taxanaha labaad oo la yiraahdo Wixii aan ka maqalnay nebiyada. Waxaannu walaal ku leenahay, Eebbe ha ku hoggaamiyo, hana ku siiyo iftiin iyo garwaaqsi marka aad la socoto waxbarashadaas.


Hosted by WinHost    |    © 2019 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (SoundCloud)