Skip Navigation LinksQoraal > Aqoondirsad > Wixii Aan Ka Maqalnay Nebiyada > Casharka 5aad - Daa'uud

Skip Navigation LinksCasharka 5aad - Daa'uud

Imtixaanka
1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  Imtixaanka

IMTIXAANKA CASHARKA

DOORASHO QAYBO BADAN LEH

1. Dabeecadihii nebiyadu lahaayeen ee u suuraggeliyey inay dareemaan wehelnimada Ilaah waxay ahaayeen2. Daa'uud wuxuu lahaa u nuglaanta dembiga. Markii la jirrabay, wuu guuldarraystay, oo wuxuu mas'uul ka noqday dembigiisa waayo isagu3. Markii qofku, nebiba ha ahaadee, uu dembi ka galo Eebbe, wuxuu gartaa4. Isagoo aad uga calool-xumaa ka fogaanta Ilaah, ayuu Daa'uud doonayey in Ilaah soo celiyo; markaasna wuxuu5. Xiriirka Ilaah doonayo inuu dadka la yeesho waa mid la mid ah kanRUN MISE BEEN

6. Inkastoo maanka ama xiska Daa'uud ay wareer la kulantay dembiyadiisa aawadeed, aad buu ugu calool samaa in khaladaadkiisu ayan khatar gelin xiriirkii uu Ilaah la lahaa.

7. Markii erayga Rabbiga u yimid Daa'uud sidii qiso dhacday oo kale ayuu wuxuu qirtay eeddiisii, wuxuuna ka toobadkeenay dembiyadiisii, oo wuxuu Eebbe weyddiistay inuu daahiriyo.


8. Daa'uud wuxuu garanayey in sidii loo maamuus-jebiyey dembiyadiisii la gartay darteed ay ahayd walaaca ama welwelka Ilaah doonayey inuu ka arko isaga.


9. Waa suuraggal in si dhab ah looga xumaado dembiga, la lahaado hubaasha ah in Ilaah cafiyey, oo aan laga baxsan natiijada dembiga; waa ciqaabta ama xukunka e.


MEELAHA BANNAAN BUUXI

10. Banii-aadanku waxay leeyihiin u dabacsanaanta dembiga; sidaas darteed markuu u jirrabaadda, wuxuu ka noqonayaa dembigiisa.


11. Markii uu gartay xaaladaha niyaddiisa, ayuu Daa'uud si buuxda u aqbalay dembiyadiisa oo wuxuu oggolaaday inuu istaahilo .


12. Markii qofku ka toobadkeeno dembiyadiisa, wuxuu la yimaaddaa inuu dembiga mar dambe oo uu Eebbe ugu adeego isagoo leh cibaadaysi dhab ah.


13. Si uu u helo cafis, Daa'uud waxay ahayd inuu ku kalsoonaado Ilaah.


14. Iyadoo la isticmaalayo ayaa niyadda dadku la xiriiri kartaa niyadda Ilaah.


15. Waaya-aragnimadii Daa'uud waxay ina tusaysaa in Ilaah uu cafin doono dembiyadeenna haddii aynu , ka toobadkeeno, oo aan weyddiisanno dembidhaafkiisa..


Magacaaga oo dhan:
Cinwaanka Iimaylka:
Magaalada:
Waddanka:
Su'aal ama Ra'yi:
Lambaradan kuu muuqda ku dhex qor halkan:
Qaybta
1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  Imtixaanka


Hosted by WinHost    |    © 2019 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (SoundCloud)